Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang xin thông báo đến các quý cổ đông Công ty về việc được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 27/2018/GCNCP-VSD ngày 04/05/2018 và cấp mã chứng khoán, cụ thể như sau:
– Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang
– Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
– Điện thoại: 024 6662 5372
– Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng
– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang
– Mã chứng khoán: TGG
– Mệnh giá: 10.000 đồng
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Số lượng chứng khoán đăng ký: 26.000.000 cổ phiếu
– Giá trị chứng khoán đăng ký: 260.000.000.000 đồng

Trân trọng thông báo!Giấy chứng nhận Lưu ký TGG

Thông báo của VSD