TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP (LỢN GIỐNG )

– Tổng mức đầu tư : 217 tỷ đồng

– Địa điểm : Xã Tân Thành, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình , diện tích 18 ha
– Quy mô Dự án: 5.000 con lợn nái cao sản, sản lượng hàng năm 200.000 con lợn giống cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu.
– Công nghệ:Giống lợn cao sản của tập đoàn PIC ( Hòa Kỳ), công nghệ chăn nuôi theo tiêu chuẩn của Tập đoàn GREENFEED
– Hiệu quả kinh tế xã hội của Dự án:
+ Về kinh tế, Dự án mang lại hiệu quả kinh tế với NPV 6,7 tỷ đồng, tỷ suất thu nhập nội bộ IRR 11,2%, thời gian hoàn vốn đầu tư 8,3 năm
+ Về mặt xã hộị : Là mô hình chăn nuôi lợn hiện đại, Dự án mang lại hiệu quả kinh tế cho Chủ đầu tư, tạo nguồn thu tốt cho Ngân sách nhà nước và điạ phương. Bên cạnh đó, Dự án cũng giải quyết hiệu quả vấn đề công ăn việc làm ổn định chủ yếu cho lao động tại đại phương, đào tạo nghề, góp phần phát triển ổn định và an sinh xã hội tại khu vực Dự án
– Đánh giá tác động môi trường: Là Dự án nông nghiệp hiện đại ứng dụng công nghệ cao trong xử lý chất thải. Thông quá việc lắp đặt hệ thông biogas tái tạo nguồn nước sử dụng tuần hòan cho Dự án, các nguồn nước thải sau xử lý đạt chuẩn B khi thải ra môi trường