Thư cảm ơn !

Kính gửi: Quý Cổ đông

Thay măt Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể Quý Cổ đông, các vị đại biểu và toàn thể CBCNVC đã tham dự và tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 31/8/2018 của Công ty thành công tốt đẹp.

Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và thành công!

Trân trọng !

 

Chủ tịch HĐQT : Nguyễn Cảnh Dinh