Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

Ngày 02 tháng 7 năm 2018, HĐQT Công ty CP xây dựng và đầu Tư Trường Giang đã ra nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

Thời gian: Dự kiến tháng 8 năm 2018

Ngày chốt danh sách cổ đông:23/7/2018

NQ chốt danh sách CĐ