TGG thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8

Ngày 23/07/2021 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư trường Giang đã được phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8.

Về việc đổi tên công ty : Công ty cổ phần Louis Capital

20210724 – TGG – CBTT thay doi DKKD sua doi lan thu 8