Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời – Suối Tiên, xã Quân Khê, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ

Ngày 24/10/2019 Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Hoà đã ra quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời – Suối Tiên, xã Quân Khê, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ

QĐ 4738 Phe duyet QH 1.500 Ao Gioi