Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang ( Mã Chứng khoán TGG) được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh đã có QĐ số 166/QĐ-SGD HCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường giang (Mã chứng khoán TGG)
20180509 – TGG – QD vv Niem Yet Co Phieu