Công bố Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí : Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Ngày 11/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa đã ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí : Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời – Suối Tiên, xã Quân Khê, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

QĐ 1375