CBTT về thời gian, điạ điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Ngày 06/04/2020, HĐQT Công ty CP XD và ĐT Trường Giang đã ban hành Nghị quyết về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thời gian: 8h30 thứ 4, ngày 29 tháng 4 năm 2020

Điạ điểm : Hội trường tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà nội

Trân trọng thông báo !

CBTT thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CBTT về tổ chức họp DHDCD thường niên năm 2020