CBTT về thay đổi ĐKKD lần 7 ngày 22/04/2019

Ngày 22/04/2019 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã được Phòng ĐKKD- Sở KHĐT Hà nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7.

Nội dung: + Thay đổi số điện thoại

+ Thay đổi Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật

DKDN TRUONG GIANG Lần 7 22.4.2019