Báo cáo tỷ lệ sở hữu Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Ao giời suối tiên

Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao giời Suối tiên với các đối tác khác. Số cổ phần sau khi ký hợp đồng hợp tác của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang nắm giữ tại Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Ao giời Suối tiên là 51%.

CBTT Vv nắm giữ 51% tại DA ao giời suối tiên