Danh sách các công trình đã và đang thực hiện

 

STT

Công trình

Chủ đầu tư

Giá trị Hợp đồng
(tỷ đồng)

Địa điểm thi công xây dựng

1

 

Tầng hầm, các công trình phụ trợ và Nhà điều hành Tổ hợp Tòa nhà SME  Hoàng Gia

 

Công ty CP tập đoàn BĐS Hoàng Gia

11

Quận Hà Đông, Hà nội

2

Đường Chi Lăng kéo dài  giai đoạn 1 qua TP Hòa Bình

BQL các dự án công trình
giao thông tỉnh Hòa Bình

40

Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

3

Hạ tầng TTTM &DV bờ trái Sông Đà tỉnh Hòa Bình

Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở
TN&MT tỉnh hòa Bình

32

Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

4

Kè Sông Đà tại xã Yên Mông, tỉnh Hòa Bình

BQLDA XDCB ngành NN&PTNT
tỉnh Hòa Bình

75

Tỉnh Hòa Bình

5

Hồ Ngành xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn

BQLDA XD công trình Hồ Ngành xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn

12

Xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

6

Nhà Khảo thí và bổ sung phòng làm việc cơ quan Sở GD và ĐT tỉnh Hòa Bình

BQLDA XD công trình nhà Khảo Thí
và bổ sung phòng làm việc cơ quan
sở GD & ĐT

9

Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình