No Picture

CBTT Nghị quyết HĐQT

3 Tháng Năm, 2019 truonggiang 0

Ngày 03/05/2019 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang đã ra nghị quyết về việc thoái toàn bộ phần vốn góp của công […]